1762 – طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پیوند با صنعت – عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می شوند. مفهوم درصد خلوص و بازده درصدي

قیمت 2000تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :