درباره ما

به نام خداوند بخشنده و مهربان

سایت علمی و پژوهشی آسمان که توسط تیم علمی مجرب اداره میگردد با هدف افزایش علم و علم آموزی پیشرفت تحصیلی و کمک به معلمین و دانش آموزان محترم جهت بالا بردن بنیه علمی و آگاهی از مهم ترین طرح و برنامه های آموزش پرورش و تدوین برنامه هایی متناسب با بخشنامه های آموزش پرورش و همگامی و همسویی با برنامه درسی ملی میباشد سوالات نمونه فرم ها نمونه ارزشیابی ها آزمون های مختلف تحصیلی برنامه سالانه برنامه پرورشی گزارش تخصصی درس پژوهی و اقدام پژوهی طرح و و برنامه های ابتدایی بصورت کامل از طرح توصیفی تا طرح جابر و طرح تدبیر مدیران می باشد