۱۷۵۱ – طرح درس ملی شیمی یازدهم درس الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها (نمونه سوم )

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۵۰ – طرح درس ملی شیمی یازدهم درس فصل اول کتاب شیمی ۲ تا ص۱۰

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۹ – طرح درس ملی شیمی یازدهم درس الگوی و روندها در رفتار مواد و عناصر(صفحه۶تا۱۰)

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۸ – طرح درس ملی شیمی یازدهم درس الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۷ – طرح درس ملی شیمی یازدهم درس هدایای زمینی و رفتار عناصر- صفحات ۱تا ۶

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۶ – طرح درس ملی ادبیات فارسی هشتم درس آشنایی و دوستی

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۵ – طرح درس ملی تربیت بدنی متوسطه و ابتدایی موضوع پاس بغل پا فوتسال

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۴ – طرح درس ملی تربیت بدنی اول ابتدایی موضوع طرز صحیح راه رفتن

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۳ – طرح درس ملی روزانه دین و زندگی یازدهم درس عصر غیبت

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۲ – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم بالا و پایین

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :