۱۸۸۴ – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس عدد صحیح (فصل ۲)

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۸۸۳ – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس درک اعداد صحیح

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۸۸۲ – طرح درس ملی روزانه تاریخ (۱) ایران و جهان باستان بخش مصر

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۸۸۱ – طرح درس روزانه ملی روزانه فارسی دهم درس پر پرواز

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۸۸۰ – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس معرفی اعداد صحیح

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۸۷۹ – طرح درس سالانه فیزیک یازدهم رشته ریاضی

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۸۷۸ – طرح درس سالانه فیزیک یازدهم رشته علوم تجربی

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۸۷۶ – طرح درس روزانه جغرافیای ایران دهم درس توانهاي اقتصادی ايران

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۸۷۵ – طرح درس ملی روزانه تفکر و سبک زندگی هشتم درس رسانه‌ها و تأثیرات آن بر زندگی ما

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :