۳۶ – طرح جابر با موضوع روش های حفاظت از خاک پایه پنجم ابتدایی

قیمت ۲۰۰۰تومان (  دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۳۵- نمونه طرح جابر ابتدای در مورد آشنایی با بالابر و جرثقیل و ساخت ماکت

قیمت ۲۰۰۰تومان ( دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۳۴ – طرح جابر بن حیان کلاس پنجم ابتدایی با موضوع سنگواره ها چگونه تشکیل شده اند؟

قیمت ۲۰۰۰تومان ( دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

 

۳۳ – طرح جابر کلاس اول ابتدایی در مورد تجزیه زباله

قیمت ۲۰۰۰تومان ( دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۳۲ – طرح جابر بن حیان تاثیر کرم بر رشد گیاهان

قیمت ۲۰۰۰تومان ( دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۳۱- طرح جابربن حیان سوم ابتدایی باموضوع: دستگاه گوارش

قیمت ۲۰۰۰ تومان ( دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۳۰- طرح جابربن حیان چهارم ابتدایی باموضوع: دستگاه گردش خون (قلب)

قیمت ۲۰۰۰ تومان ( دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۲۹- طرح جابربن حیان اول ابتدایی باموضوع: درختان نزدیک خانه ما

قیمت ۲۰۰۰ تومان ( دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۲۸- طرح جابربن حیان اول ابتدایی با موضوع: دانه های برف

قیمت ۲۰۰۰ تومان ( دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۲۷-طرح جابربن حیان دوم ابتدایی با موضوع: دانه های طلایی ارزشمند(گندم)

قیمت ۲۰۰۰ تومان ( دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :