۱۷۴۶ – طرح درس ملی ادبیات فارسی هشتم درس آشنایی و دوستی

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۵ – طرح درس ملی تربیت بدنی متوسطه و ابتدایی موضوع پاس بغل پا فوتسال

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۴ – طرح درس ملی تربیت بدنی اول ابتدایی موضوع طرز صحیح راه رفتن

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۳ – طرح درس ملی روزانه دین و زندگی یازدهم درس عصر غیبت

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۲ – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم بالا و پایین

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۱ – طرح درس ملی روزانه زیست شناسی ۱ پایه دهم درس تنوع تبادلات گازی

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۴۰ – طرح درس ملی روزانه زیست شناسی ۱ پایه دهم درس تنوع گوارش در جانوران

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۳۹ – طرح درس ملی روزانه زیست شناسی ۱ پایه دهم درس بخش مبادله ای گازها، حمل گاز هادر خون

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۳۸ – طرح درس ملی روزانه زیست شناسی ۱ پایه دهم درس جانداران مؤثر درتغذیۀ گیاهی

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۷۳۷ – طرح درس ملی روزانه زیست شناسی ۱ پایه دهم درس جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :