۱۴۱۸ – طرح درس ریاضی هفتم بر اساس برنامه سند ملی درس مقدار عددی عبارت جبری

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۴۱۷ – طرح درس ملی روزانه مطالعات اجتماعی نهم درس چهره‌ی زمین

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۴۱۶ – طرح درس ملی روزانه مطالعات اجتماعی نهم درس پراکندگی زیست بوم های جهان (شماره ۲ )

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۴۱۵ – طرح درس ملی روزانه مطالعات اجتماعی نهم درس زیست بومها در خطرند

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۴۱۴ – طرح درس ملی روزانه مطالعات اجتماعی نهم درس آرامش در خانواده

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۴۱۳ – طرح درس ملی روزانه مطالعات اجتماعی نهم درس ایران در دوران حکومت پهلوی

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۴۱۲ – طرح درس ملی روزانه مطالعات اجتماعی نهم درس ۹ حکومت صفویه

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۴۱۱ – طرح درس ملی روزانه مطالعات اجتماعی نهم درس ایرانی متحد و یکپارچه (شماره ۲ )

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۴۱۰ – طرح درس ملی روزانه مطالعات اجتماعی نهم درس حقوق و تکالف شهروندی

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :

۱۴۰۹ – طرح درس ملی روزانه مطالعات اجتماعی نهم درس ایران در دوره ی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

قیمت ۲۰۰۰تومان (دو هزار تومان )

برای خرید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا وارد فرم خرید آنلاین شوید :